Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PARP

Cel projektu: 
Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
 
Planowane efekty: 
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
 
Wartość projektu: 
61 217,64 PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich: 
61 217,64 PLN