ELEKTRO-KLIM
Instalacje Sp. z o.o.

Strumiany 16, 62-025 Kostrzyn
+48 61 812 13 32
NIP: 777 324 87 57
REGON: 361316433
 
Bogusław Berbecki tel. +48 698 644 422
Prezes Zarządu boguslaw.berbecki@elektro-klim.pl

Dział ofertowania
i realizacji inwestycji

Patryk Bręk tel. +48 502 605 494
Kierownik Kontraktu patryk.brek@elektro-klim.pl
Waldemar Jankowski tel. +48 606 467 155
Kierownik Kontraktu waldemar.jankowski@elektro-klim.pl
Daniel Rura tel. +48 728 966 969
Kierownik Kontraktu daniel.rura@elektro-klim.pl
Artur Tomala tel. +48 728 966 972
Kierownik Kontraktu artur.tomala@elektro-klim.pl
Marcin Tomasiak tel. +48 728 967 021
Kierownik Kontraktu marcin.tomasiak@elektro-klim.pl
Mateusz Wieczorek tel. +48 728 413 411
Kierownik Kontraktu mateusz.wieczorek@elektro-klim.pl
Wiktor Woźniak tel. 48 515 004 287
Kierownik Kontraktu wiktor.wozniak@elektro-klim.pl
Marek Zieliński +48 728 413 413
Kierownik Kontraktu marek.zielinski@elektro-klim.pl

 

Dział projektowania

Damian Andrzejak tel. +48 502 605 507
Inżynier Robót Elektrycznych / Projektant damian.andrzejak@elektro-klim.pl
Przemysław Bartkowiak tel. +48 728 413 427
Kierownik Robót Elektrycznych / Projektant przemyslaw.bartkowiak@elektro-klim.pl
Bartłomiej Drozdowski tel. +48 728 413 426
Inżynier Robót Elektrycznych / Projektant bartlomiej.drozdowski@elektro-klim.pl
Mariusz Okruch tel. +48 728 413 417
Inżynier Robót Elektrycznych / Projektant mariusz.okruch@elektro-klim.pl
Rafał Staniak tel. +48 515 004 288
Inżynier Robót Elektrycznych / Projektant rafal.staniak@elektro-klim.pl

Dział prefabrykacji rozdzielnic

Tomasz Słowiński tel. +48 728 413 410
Kierownik działu prefabrykacji prefabrykacja@elektro-klim.pl

Dział kadr i księgowości

Sławomir Kołodziejczak tel. +48 502 605 518
  slawomir.kolodziejczak@elektro-klim.pl

ELEKTRO-KLIM
Przemysław Wawrzyńczyk

Strumiany 16
62-025 Kostrzyn
NIP: 777-237-10-13
REGON: 639636453
Przemysław Wawrzyńczyk tel. +48 606 943 414
Właściciel przemyslaw.wawrzynczyk@elektro-klim.pl

Dział kadr i księgowości:

Renata Kwarta tel. +48 728 413 428
  renata.kwarta@elektro-klim.pl

Dział ofertowania
i realizacji inwestycji

Waldemar Byczyński tel. +48 608 660 800
Dyrektor Techniczny waldemar.byczynski@elektro-klim.pl
Andrzej Kaźmierczak tel. +48 515 004 286
Specjalista d/s realizacji budowy andrzej.kazmierczak@elektro-klim.pl
Dawid Kędziora tel. +48 515 004 294
Młodszy specjalista d/s realizacji budowy dawid.kedziora@elektro-klim.pl
Rafał Kosiński tel. +48 571 245 912
Specjalista d/s realizacji budowy rafal.kosinski@elektro-klim.pl
Artur Marszał tel. +48 728 413 404
Specjalista d/s realizacji budowy artur.marszal@elektro-klim.pl
Marcin Nadaj tel. +48 608 018 779
Specjalista d/s realizacji budowy marcin.nadaj@elektro-klim.pl
Przemyslaw Urbaniak tel. +48 728 413 409
Kierownik Robót Elektrycznych przemyslaw.urbaniak@elektro-klim.pl
Rafał Wankowski tel. +48 728 413 419
Inżynier Robót Elektrycznych rafal.wankowski@elektro-klim.pl