WSPARCIE

POIR.00.00.00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: POIR.03.00.00 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: POIR.03.04.00 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 61 217,64 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 61 217,64 PLN